Subskrybuj zawartość

Określono linię współpracy pomiędzy Regionami a MSWiA

W dniu 18 lutego 2010 w Opolu, podczas Konwentu Marszałków Województw RP strona samorządowa podpisała list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy samorządami województw a MSWiA.

Notyfikacja regionalnych projektów sieci szerokopasmowych

W dniu 16 lutego 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło sie spotkanie poświęcone procedurze notyfikacji regionalnych projektów sieci szerokopasmowych,  realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Telemedycyna w Euroregionie Pomerania

Wicepremier Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, Minister Gospodarki, Pracy i Turystyki Jürgen Seidel przekazuje decyzję o dofinansowaniu projektu.

W dniu 18 stycznia na Uniwersytecie w Greifswaldzie uroczyście zainaugurowano kolejny etap realizacji transgranicznego projektu telemedycznego, dofinansowanego z funduszy programu Interreg IV A.

VI Spotkanie Opiekunów Pracowni Komputerowych

W dniach 28-30 stycznia 2010 w Kołobrzegu, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się VI Konferencja Opiekunów Pracowni Komputerowych - "Od becika każdy klika”.

Warsztaty projektowe e-Zdrowia


W dniu 21 stycznia w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się spotkanie warsztatowe poświecone współpracy samorządów regionalnych z CSIOZ przy realizacji projektów w obszarze e-Zdrowia.

Przygotowania samorządów do porozumienia z MSWiA


W Izbicku k. Opola, na wspólnym posiedzeniu, zebrały się gremia przedstawicieli samorządów regionalnych, które współpracują w ramach osi priorytetów wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Szerokopasmowa transmisja danych dla Zachodniopomorskiego

Bliskie finału są już konsultacje Porozumienia w sprawie budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej, która zapewni szerokopasmowy dostęp do aplikacji i e-usług na terenie województwa.

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego w nowej Radzie Informatyzacji

W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Informatyzacji trzeciej kadencji.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego