Subskrybuj zawartość

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Do dnia 30 kwietnia br., przed lokalnymi samorządami, otwiera się kolejna szansa na zdobycie środków niezbędnych do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu zagrożonych gospodarstw domowych na terenie gmin.

UKE rozpoczyna projekt wspierający budowę sieci

W dniu 9 marca odbyła się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie konferencja prasowa zapowiadająca inaugurację projektu systemowego służącego wspieraniu budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

e-W@łcz dofinansowany!


W dniu 22 lutego 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na drugiej pozycji w rankingu, tuż za projektem realizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji, znalazło się przedsięwzięcie "Platforma cyfrowa e-W@łcz" z kwotą dofinansowania 865,5 tys złotych.

Konsultacje społeczne listy nowych projektów indywidualnych: 3.1, 3.2 RPO WZ

W związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca RPO WZ poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Studium diagnostyczno-analityczne Pro@ctis

W wyniku prac projektu PRO@CTIS - Zachodniopomorski. Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powstało obszerne studium diagnostyczno-analityczne, zawierające rekomendacje dla działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. 

Spotkanie Rady Zachodniopomorskiego Aliansu dla Rozwoju SI

16 lutego 2010 r. na swoim pierwszym posiedzeniu spotkała się w Szczecinie Rada Zachodniopomorskiego Aliansu dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Postanowiono, iż Rada będzie działać w formule ciała eksperckiego, opartego na konsensusie wypracowywanym przez jej członków.

Rada przyjęła swoje pierwsze stanowisko merytoryczne, rekomendując władzom województwa i samorządom lokalnym:

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Obecnie trwa procedura rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu klaster będzie miał szansę stać się wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT na rynku oraz być platformą wymiany informacji i wiedzy dla firm działających w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.

Magazyn komputerowy Polskiego Radia Szczecin - liderem

Od lewej: Jarosław Dalecki i Maciej Jankowski - twórcy magazynu
Magazyn komputerowy autorstwa Jarosława Daleckiego i Macieja Jankowskiego z Polskiego Radia Szczecin, pt. "Trącić myszką", został laureatem konkursu: "Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce” w kategorii "Nauka i technika”, jako pierwszy polski podcast technologii informatycznych.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego