Subskrybuj zawartość

VII Konferencja Wolność i Bezpieczeństwo

Kliknij i otwórz

Podczas dwudniowej konferencjach z cyklu "Wolność i bezpieczeństwo" Tygodnik Menedżerów Informatyki "Computerworld" - jej pomysłodawca - popularyzuje wiedzę o zapobieganiu i walce ze współczesnymi żywiołami: wodą, ogniem, powietrzem, ziemią i ... cyberprzestrzenią.

Warsztaty dotyczące projektów sieci szerokopasmowych

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniach 18-19 maja w Warszawie odbyły się warsztaty dotyczące projektów regionalnych sieci szerokopasmowych.

VII posiedzenie Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Szczecin, dn. 19.05.2010. Zamek Książąt Pomorskich - Sala Bogusława

Jednym z gółwych tematów obrad było procedowanie nad projektem Statutu powoływanego przez samorzadowców Stowarzyszenia - Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Gimnazjalistów

Od lewej: Urszula Pańka, Jakub Stępak

Jakub Stępak, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. Księdza Stanisława Konarskiego w Krakowie został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych.

XIII spotkanie z cyklu "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego"

fot. Michał Nowakowski

W dniach 13-14 maja 2010 r. w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się kolejna edycja konferencji z cyklu "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego". Spotkanie zainaugurował Marszałek Województwa Władysław Husejko.

Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 14 maja w Darłowie zebrał się Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs dla studentów - PSI 2010

foto. Michał Nowakowski

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu dla studentów na projekty z obszaru Problemów Społeczeństwa Informacyjnego.

Na  konkurs wpłynęły liczne prace licznej grupy studentów. Po wnikliwej analizie prac, Komisja w dniu 5 maja 2010 roku postanowiła przyznać wyróżnienia następującym osobom:

VI posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się VI posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego