Subskrybuj zawartość

Wyniki badania potrzeb w zakresie e-Administracji w województwie

Badanie e-Administracji

Zakończyła się analiza wyników badań potrzeb w zakresie e-Administracji przeprowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego przez podmiot wyłoniony w otwartym postępowaniu przetargowym - Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych w Szczecinie.

Poradnik dla użytkowników usług telekomunikacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Spotkanie Zespołu ds. projektu Statutu Stowarzyszenia ZST

Od lewej: Jacek Baraniecki, Bożena Tylak, Łukasz Myśliwiec,  Grzegorz Fiuk, Krzysztof Lis, Władysław Husejko

W Szczecinie odbyło się VI spotkanie Zespołu ds. projektu Statutu Stowarzyszenia "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna".

Wręczenie odznak honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego

Od lewej: Urszula Pańka, Waldemar Zaborski, Janusz Olczak, Władysław Husejko

Marszałek Władysław Husejko uhonorował odznakami Gryfa Zachodniopomorskiego konsultantów ds. informatyki z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Waldemara Zaborskiego i Janusza Olczaka.

Plan wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC)

Mapka obrazuje plany stopniowego wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej do końca 2012 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt Planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce oraz projekt założeń projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Sygnał telewizji analogowej w Polsce ma zniknąć w końcu lipca 2013 roku.

Bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych on-line

Bezpłatny system dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło możliwość bezpłatnego zajrzenia w dowolnej chwili do księgi wieczystej. Wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu.

Konferencja INFOGRYF 2010

W Szczecinie odbyła się konferencja INFOGRYF 2010. Głównym celem tego regionalnego forum teoretyków i praktyków jest wymiana poglądów oraz doświadczeń związanych z możliwościami teleinformatycznego wspierania rozwoju Pomorza Zachodniego.

Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Relacja z konferencji KFS

Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się w Warszawie 19 maja w ramach projektu System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego