Subskrybuj zawartość

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych obowiązuje

17 lipca 2010 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek Publicznych


Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko i Jacek Wojnarowski - Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisali porozumienie o współpracy, które ma na celu wsparcie bibliotek publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Oceń działania urzędów administracji publicznej

Dzięki inicjatywie Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej w ramach konkursu „Wyważanie otwartych drzwi” każdy może ocenić działania polskich urzędów i instytucji oraz przyczynić się do ich rozwoju. Do dnia 31 sierpnia można oddać swój głos.

Internet w Polsce ma 19 lat

17 sierpnia 1991 r. to symboliczna data narodzin polskiego internetu. W tym dniu po raz pierwszy została nawiązana łączność przy użyciu protokołu IP (Internet Protocol) między Wydziałem Fizyki Uniwersytu Warszawskiego a Centrum Komputerowym w Uniwersytecie Kopenhaskim.

Informacja o opóźnieniach pociągów w Internecie

Przewozy Regionalne, w ramach projektu ARRIVAL, udostępniły on-line informacje o opóźnieniach pociągów.
 

XIV Konferencja "Miasta w Internecie"

Od lewej: Józef Orzeł - Wiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w MSWiA

Tegoroczna konferencja, która odbyła się w dniach: 23-25 czerwca br. w Zakopanym, zgromadziła prawie 400 przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, świata nauki oraz sektora firm teleinformatycznych.

Inwentaryzacja wojewodzkiej infrastruktury szerokopasmowej

Lokalizacja węzłów sieciowych oraz logiczne przebiegi łączy – stan na 30 kwietnia 2010

Zakończyła się tegoroczna inwentaryzacja obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim oraz analiza planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla potrzeb projektu budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST).

Wyniki badania potrzeb w zakresie e-Turystyki w województwie

Badanie potrzeb w zakresie e-Turystyki

Zakończyła się analiza wyników badań potrzeb w zakresie e-Turystyki przeprowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego