Subskrybuj zawartość

.PL - lider wśród domen

4 stycznia 2011 r. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała, że w nocy z czwartku na piątek - zarejestrowano dwumilionową domenę "tu-tam.pl".

SMS Parking - nowa usługa on-line

SMS w Strefie Płatnego Parkowania

Od 15 listopada 2010 r. mieszkańcy Szczecina mają możliwość korzystania z usługi umożliwiającej dokonywanie płatności za postój na terenie Strefy Płatnego Parkowania za pośrednictwem telefonu komórkowego.

MoBILET - elektroniczny bilet komunikacji miejskiej

W Szczecinie taka usługa dostępna jest już od dwóch lat, ale korzysta z niej zaledwie kilkuset pasażerów.

Aukcje internetowe on-line

aukcje elektroniczne on-line

Platforma przetargowa on-line umożliwia korzystanie z e-usług związanych z zaopatrywaniem w potrzebne materiały i usługi.

Debata o społeczeństwie informacyjnym

Piotr Kołodziejczyk

MSWiA podsumowało dotychczasowe działania związane z wspieraniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Rozwój systemów informatycznych i e-usług - RPO WZ - Działanie 3.2

Zakończył się  drugi etap oceny dwóch projektów wpisanych na Indykatywna Listę Projektów Indywidulanych w ramach działania 3.2 RPO WZ.

Obradował okrągły stół szerokopoasmowy

Od lewej: Anna Streżyńska, Magdalena Gaj, Michał Boni

Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury odbyło się inauguracyjne spotkanie "Okrągłego stołu szerokopasmowego" mające stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usług publicznych świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych.

Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna wzbudza emocje

Obrady ZRSI

Stanowisko Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego wobec publicznych wypowiedzi Pani Małgorzaty Jacyny-Witt.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego