Wyniki naboru do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Trwa druga runda Programu Rozwoju Bibliotek. W wyniku zakończonego naboru na liście finalistów znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych z całej Polski, w tym 128 Biblioteki Wiodące i 384 Bibliotek Partnerskich.

W województwie zachodniopomorskim w drugiej rundzie Programu będzie uczestniczyć 35 bibliotek z 16 powiatów, w tym 8 Wiodących i 27 Partnerskich.

W ramach udziału w Programie, biblioteki otrzymają sprzęt informatyczny, wezmą udział w cyklu praktycznych szkoleń, nawiążą współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i otrzymają granty na realizację własnych pomysłów.

W Programie biorą udział biblioteki publiczne z gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców.
Część z bibliotek - prawie 1900 placówek - bierze już udział w pierwszej rundzie programu. Biblioteki te otrzymały sprzęt informatyczny: komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, a pracujący w nich bibliotekarze wzięli udział w cyklu praktycznych szkoleń. Dzięki nim dowiedzieli się, jak poszerzać ofertę biblioteki i lepiej dostosować ją do oczekiwań mieszkańców – jak zorganizować młodzieżowy klub filmowy, szkolenie komputerowe dla seniorów, jak zachęcać do współpracy młodych ludzi czy miłośników lokalnej historii. Opracowali również trzyletnie plany rozwoju swoich placówek, a na wymienione w nich zadania mogli pozyskać dofinansowanie w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Teraz z tych wszystkich działań skorzystają biblioteki, które zakwalifikują się do drugiej rundy programu.

Elżbieta Dziubińska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu: Program nauczył nas współpracy z innymi instytucjami. Wiemy, co chcemy osiągnąć i z kim możemy to zrobić. Nauczyliśmy się także w jaki sposób zdobyć sponsorów i jak przekonać innych - zwłaszcza władze samorządowe - do tego, że warto inwestować w biblioteki.

Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Udział w programie daje bibliotekom i całej gminie wymierne korzyści, ale też wiąże się z pewnymi zobowiązaniami. Wśród nich jest np. wydłużenie godzin pracy biblioteki. Skoro biblioteka otrzymuje komputer, to chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców mogło z niego skorzystać. Poparcie wójtów i burmistrzów jest więc kluczowe.

Biblioteki biorące udział w Programie musiały utworzyć partnerstwa i złożyć wnioski. W takim partnerstwie jedna z bibliotek pełni rolę Biblioteki Wiodącej, trzy pozostałe są Bibliotekami Partnerskimi. Biblioteka Wiodąca uzyskuje z programu więcej korzyści, ale też ma więcej zobowiązań. Biblioteki należące do partnerstwa współpracują ze sobą na każdym etapie programu.

Biblioteki, które uczestniczą w I rundzie programu, otrzymały ponad 1400 komputerów z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007, prawie 1300 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu), ponad 240 drukarek A3, ponad 150 laptopów i projektorów multimedialnych z ekranami, prawie 1900 aparatów cyfrowych.

Ponad 1800 bibliotekarek i bibliotekarzy ukończyło warsztat planowania rozwoju biblioteki, prawie 1300 osób wzięło udział w szkoleniach informatycznych, a ponad 1000 uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych.

Łącznie bibliotekom na terenie całego kraju przyznano 150 grantów. Ponad 200 placówek wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizuje projekty skierowane do różnych grup użytkowników – dzieci, młodzieży, a także osób starszych.

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 placówek.

Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Pochodzą z grantu, który Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez PAFW.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie www.biblioteki.org.

ZałącznikWielkość
Finaliści uprawnieni do uczestnictwa w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek w województwie zachodniopomorskim32.27 KB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego