Poradnik dla użytkowników usług telekomunikacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Intencją publikacji Poradnika jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które zamierzają podjąć decyzję o skorzystaniu z określonych usług telekomunikacyjnych, jak i tych, które już wykorzystują różne formy komunikacji elektronicznej. Przedstawiane przez dostawców usług oferty stają się coraz bardziej złożone, w szczególności poprzez stwarzanie konsumentom możliwości korzystania z różnorodnych pakietów usług. Dlatego też celem Poradnika jest przedstawienie w sposób przejrzysty praw i obowiązków konsumenta związanych z zawarciem umowy i korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

Poradnik zawiera między innymi odpowiedzi na najczęściej spotykane pytania i problemy konsumentów związane z postanowieniami umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów i cenników tych usług, takie jak:

  •  jakie dokumenty mogą być potrzebne przy podpisaniu umowy?
  •  czy dostawca usług może zakazać korzystania z innych dostępnych na rynku usług telekomunikacyjnych?
  •  jakie są warunki zmiany przez abonenta dotychczasowej umowy dokonanej na odległość (np. telefonicznie)?
  •  co należy zrobić, gdy jakość usług jest niezadowalająca lub niezgodna z warunkami zawartej umowy?
  • jakie są prawa stron w przypadku rozwiązania umowy z winy dostawcy usług?
  • co należy zrobić, aby przenieść numer?

W pracach nad Poradnikiem uczestniczył Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w zakresie przedstawienia informacji na temat ochrony danych osobowych konsumentów. Również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosił uwagi oraz komentarze, które przyczyniły się do przedstawienia w sposób wyczerpujący informacji na temat uprawnień i obowiązków uczestników rynku telekomunikacyjnego.

źródło: www.uke.gov.pl

ZałącznikWielkość
Poradnik dla użytkowników usług telekomunikacyjnych (PDF)438.24 KB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego