Spotkanie Zespołu ds. projektu Statutu Stowarzyszenia ZST

Od lewej: Jacek Baraniecki, Bożena Tylak, Łukasz Myśliwiec, Grzegorz Fiuk, Krzysztof Lis, Władysław Husejko

W Szczecinie odbyło się VI spotkanie Zespołu ds. projektu Statutu Stowarzyszenia "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna". W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu - przedstawiciele wszystkich rodzajów j.s.t., Zastępca Dyrektora Wydziału PROW Łukasz Myśliwiec oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, który otworzył obrady.

Przedmiotem spotkania były kwestie związane z wypracowaniem projektu Statutu Stowarzyszenia ZST. Dyskutowane były sprawy prawne, organizacyjne oraz finansowe związane z powołaniem Stowarzyszenia i jego działalnością. W efekcie prac Zespołu przyjęto ostateczną wersję projektu Statutu oraz projekty Uchwał poszczególnych rodzajów j.s.t. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia

Spotkanie odbyło się w dniu 31 maja 2010 r. w siedzibie Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zespół samorządowy jest organem doradczym, który pracował m.in. nad projektem Porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna dostępu do aplikacji i e-usług”. Został zawiązany uchwałą nr 512/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz decyzją z 29 kwietnia 2010 r. poszerzony o przedstawicieli Konwentów: Starostów Powiatów, Wójtów, Burmistrzów i Przezydentów.

Aktualny skład Zespołu:

 1. Pan Krzysztof Lis - Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego - Przewodniczący Zespołu,
 2. Pan Jacek Baraniecki - Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej UM WZ - Członek Zespołu,
 3. Pan Krzysztof Bogusławski - Pełnomocnik Marszałka ds. rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego - Członek Zespołu,
 4. Pan Grzegorz Fiuk - Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju aplikacji i usług Społeczeństwa Informacyjnego - Członek Zespołu,
 5. Pan Eugeniusz Wilczyński - Sekretarz Gminy Wałcz - Przedstawiciel gmin miejskich - Członek Zespołu,
 6. Pan Krzysztof Paluch - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ińsko - Przedstawiciel gmin miejsko-wiejskich - Członek Zespołu,
 7. Pan Marek Zawadzki - Wójt Gminy Dygowo - Przedstawiciel gmin wiejskich - Członek Zespołu,
 8. Pan Piotr Jedliński - Sekretarz Miasta Koszalina - Członek Zespołu,
 9. Pan Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin - Członek Zespołu,
 10. Pani Bożena Tylak - Dyrektor Wydziału Planowania i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Stargardzie - Członek Zespołu,
 11. Pani Iwona Czerniec - p.o. Dyrektora Biura, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Członek Zespołu,
 12. Pan Janusz Kmita - Naczelnik Wydziału Informatyki, Miasto Gmina Stargard Szczeciński - Członek Zespołu,
 13. Pan Robert Suszyński - Politechnika Koszalińska - Członek Zespołu,
 14. Pani Ewa Pełechata - Sekretarz Miasta Kołobrzeg - Członek Zespołu,
 15. Pan Waldemar Myśko - Burmistrz Karlina - Członek Zespołu,
 16. Pan Grzegorz Kowalik - Kancelaria Prawna
 17. Pan Krzysztof Kozakowski - Kierownik Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego WPR - Członek Zespołu,
 18. Pan Marcin Bandosz  -  Inspektor w Biurze ds. Społeczeństwa Informacyjnego WPR - Sekretarz Zespołu

Więcej informacji:

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego