Plan wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC)

Mapka obrazuje plany stopniowego wprowadzenia cyfrowej telewizji naziemnej do końca 2012 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt Planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce oraz projekt założeń projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Sygnał telewizji analogowej w Polsce ma zniknąć w końcu lipca 2013 roku.

Głównym zadaniem Planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce jest przedstawienie rozwiązań mających na celu zapewnienie powszechnego dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej. Istotną zmianą w zakresie techniki nadawania będzie to, że w technice cyfrowej programy będą nadawane w tzw. multipleksach, co umożliwi nadawanie większej liczby programów telewizyjnych (wzbogaconych dodatkowo o inne strumienie, zawierające np. programy radiofoniczne) w stosunku do techniki analogowej, w której w jednym kanale częstotliwościowym mógł być nadawany tylko jeden program telewizyjny.

Zgodnie z przyjętą koncepcją zagospodarowania multipleksów pierwszy multipleks zostanie zagospodarowany w drodze konkursu z obowiązkiem rozpowszechniania programów Telewizji Polskiej (TVP 1, TVP2, TVP Info) do 31 lipca 2013 roku. Z kolei drugi multipleks zostanie przeznaczony na rozpowszechnianie programów nadawców komercyjnych: TVN, Polsat, TV4 i TV Puls.

Uruchomienie trzeciego multipleksu następować będzie etapami. W pierwszej fazie, jeszcze w 2010 roku, sygnał będzie dostępny w województwach mazowieckim, pomorskim, wielkopolskimi zachodniopomorskim. Następnie zasięg emisji będzie systematycznie zwiększany, a docelowo, już za kilkanaście miesięcy, sygnał będzie docierał do ponad 98 procent mieszkańców Polski.

Każdy nadawca komercyjny oprócz swojego podstawowego będzie mógł nadawać drugi kanał. Natomiast po wyłączeniu emisji analogowej telewizja publiczna otrzyma do wyłącznej dyspozycji trzeci multipleks, jednocześnie zwalniając miejsce w pierwszym multipleksie.

W projekcie założeń projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej zawarte zostały propozycje regulacji prawnych koniecznych do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej. Zgodnie z tymi założeniami w ustawie uregulowane zostaną następujące kwestie: termin zaprzestania emisji drogą analogową, zmiany w zakresie decyzji w sprawie koncesji oraz w sprawie rezerwacji częstotliwości, warunki niezbędne do przeprowadzenia konkursu na operatora pierwszego multipleksu, obowiązki operatorów pierwszego i drugiego multipleksu oraz obowiązki nadawców programów telewizyjnych w zakresie kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej oraz w zakresie zapewnienia przystawek telewizyjnych (tzw. STB) dla osób najuboższych.
.

Ilustracja: Plan wdrożenia cyfrowej telewizji naziemnej. Kolor zielony oznacza pierwszy etap wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej. Żółty symbolizuje drugi etap. Niebieski to końcowa faza projektu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktry.

Wiecej informacji:

ZałącznikWielkość
Europejski Indeks Cyfryzacji945.73 KB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego