Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Relacja z konferencji KFS

Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbyła się w Warszawie 19 maja w ramach projektu System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

W trakcie spotkania wymieniano informacje i doświadczenia dotyczące budowy sieci szerokopasmowych w Polsce. Dyskutowano na temat zmian prawnych związanych z wdrażaniem ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz o warunkach wykonania projektów sieci szerokopasmowych realizowanych przy wsparciu pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, w ramach projektu systemowego służącego wspieraniu rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele: samorządów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W trakcie konferencji odbyła się dyskusja panelowa: „W jakim stopniu samorządy powinny się angażować w inwestycje telekomunikacyjne?".

Więcej informacji:

Prezentacje przedstawione podczas spotkania:

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego