Konferencja INFOGRYF 2010

W Szczecinie odbyła się konferencja INFOGRYF 2010. Głównym celem tego regionalnego forum teoretyków i praktyków jest wymiana poglądów oraz doświadczeń związanych z możliwościami teleinformatycznego wspierania rozwoju Pomorza Zachodniego.

Tematyka wystąpień:

  • Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez samorządy.
  • Rola funduszy unijnych we wspieraniu rozwoju regionalnego.
  • Obszary wsparcia i zasady aplikowania o środki w POKL
  • Zarządzanie przy wykorzystaniu systemu ISOF
  • System Informacji Przestrzennej dla j.s.t.

W trakcie konferencji odbyły się także bezpłatne warsztaty prowadzone przez certyfikowanych trenerów.

Tematyka warsztatów::

  • Narzędzia i polecenia zawarte w systemie MS 2008
  • Nowe polityki grupowe (GPO)
  • Nowe preferencje w politykach grupowych
  • Zarządzanie pamięciami masowymi
  • Sprawniejsze monitorowanie systemów i aplikacji

Więcej informacji:

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego