Zmiany w inicjatywie School Agreement

Od lewej: Krzysztof Kozakowski, Janusz Wierzbicki, Władysław Husejko, Michał Jaworski, Jan Polak, Waldemar zaborski, Janusz Olczak, Zbigniew Łyczakowski, Zbigniew Rudnicki, Urszula Pańka

W związku z zakwalifikowaniem przez Bank Światowy Polski do grupy państw o wysokim dochodzie narodowym przypadającym na obywatela, firma Microsoft została zobligowana do zakończenia sprzedaży w ramach umów School Agreement.

Sprzedaż po cenach preferencyjnych dla szkół, które dotychczas nie skorzystały z możliwości umowy School Agreement, została zakończona z dniem 15 marca 2011 r.

Do końca trwania w Polsce obecnego etapu Partnerstwa dla Przyszłości (2013 r.), dostęp do licencji dla szkół, które już skorzystały z możliwości zakupu subskrypcji w ramach umowy School Agreement, zostaje utrzymany na dotychczasowych zasadach.

Należy jednak pamiętać, że przerwanie subskrypcji (nie odnowienie w terminie zamówienia) uniemożliwia ponowne skorzystanie z preferowanych cen.

Odnawiającym licencję szkołom polecamy subskrypcję trzyletnią, gwarantującą utrzymanie cen przez kolejne trzy lata. W takim przypadku należy jednak sprawdzić u dyrektora jednostki, czy wolno mu zawrzeć umowę, która zobowiązaniem wykracza poza zatwierdzony roczny budżet.

Wprowadzone zmiany nie zamykają dotychczasowych możliwości dostępu do preferencyjnych cen dla sektora edukacyjnego. Jednak zamiast dotychczas podpisywanych umów School Agreement oraz Campus Agreement wprowadzony zostaje nowy rodzaj umowy Enrollment for Education Solutions.

Z inicjatywy Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 maja 2010 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli a Microsoft Ireland Operations Limited. 

W ten sposób Województwo Zachodniopomorskie dołączyło do grupy stałych partnerów objętych umową regionalną "School Agreement".

Podpisanie umowy umożliwia wszystkim jednostkom edukacyjnym województwa zachodniopomorskiego zakup oprogramowania na atrakcyjnych warunkach.

Partnerstwo dla Przyszłości to wieloletni program edukacyjny korporacji Microsoft, który ma na celu upowszechnienie korzystania z nowoczesnych i legalnych rozwiązań informatycznych w polskich szkołach. Jego podstawowym założeniem jest  pomoc w wyrównaniu szans w dostępie do najnowszych rozwiązań technologicznych, tak aby młodzi ludzie z naszego regionu potrafili świadomie odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii. Dostarczenie szkołom naszego województwa odpowiednich produktów oraz usług, ułatwi nauczycielom przekazywanie wiedzy uczniom przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Regionalna umowa „School Agrement” ma natomiast zagwarantować minimalizację kosztów związanych z zakupem legalnego oprogramowania dla szkół z terenu naszego województwa.

Założeniem programu Partnerstwo dla Przyszłości jest  pomoc w wyrównaniu szans w dostępie do najnowszych rozwiązań technologicznych, tak aby młodzi ludzie z naszego regionu potrafili świadomie odnaleźć się w świecie nowoczesnych technologii.

Partnerstwo dla Przyszłości, dostarczając dla szkół naszego województwa odpowiednie produkty oraz usługi w minimalnych cenach, ułatwi nauczycielom przekazywanie wiedzy uczniom przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Regionalna umowa „School Agrement" ma natomiast zagwarantować na minimalizację kosztów związanych z zakupem legalnego oprogramowania dla szkół z terenu naszego województwa.

Umowa pozwala zachodniopomorskim szkołom na  subskrypcję rocznej licencji legalnego oprogramowania za 14 zł dla każdego stanowiska komputerowego.

W województwie zachodniopomorskim lokalnym operatorem realizującym umowę School Agreement jest firma ATS-Systemy Informatyczne.

Więcej informacji:

ZałącznikWielkość
Formularz zamowienia dla zachodniopomorskiego.pdf408.1 KB
Lista produktów dostępnych w ramach umowy.pdf235.26 KB
Wzór umowy szkoły z pracownikiem.pdf194.6 KB
Podstawowe informacje o projekcie.pdf620.09 KB
Pierwsze zachodniopomorskie szkoły w projekcie.pdf20.11 KB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego