Subskrybuj zawartość

Zmiany w inicjatywie School Agreement

Od lewej: Krzysztof Kozakowski, Janusz Wierzbicki, Władysław Husejko, Michał Jaworski, Jan Polak, Waldemar zaborski, Janusz Olczak, Zbigniew Łyczakowski, Zbigniew Rudnicki, Urszula Pańka

W związku z zakwalifikowaniem przez Bank Światowy Polski do grupy państw o wysokim dochodzie narodowym przypadającym na obywatela, firma Microsoft została zobligowana do zakończenia sprzedaży w ramach umów School Agreement.

Międzyresortowy Operator Systemów Teleinformatycznych

MSWiA pracuje nad projektem ustawy o powołaniu operatora sieci szerokopasmowych administracji rządowej MOST - (Międzyresortowy Operator Systemów Teleinformatycznych), który byłby otwarty na potrzeby administracji samorządowej w tym zakresie.

Zostań Latarnikiem w Projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans

Od prawej: kierownik Biura ds. Społeczeństwa Informacyjnego UMWZ Krzysztof Kozakowski, dziennikarz Polskiego Radio Szczecin Jarosław Dalecki, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb,  konsultant ds. Informatyki Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Waldemar Zaborski

Instytucje kultury - biblioteki, domy kultury - mogą przystąpić do inicjatywy Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS) powołanej przez grupę organizacji pozarządowych. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja samorządowych liderów edukacji cyfrowej - Latarników.

Podnoszenie kompetencji cyfrowychW styczniu 2011r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” rozpoczęło realizację projektu ”Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej” - w ramach którego powstanie fundament dla programu podnoszenia e-kompetencji mieszkańców regionu.

Wyniki naboru do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Trwa druga runda Programu Rozwoju Bibliotek. W wyniku zakończonego naboru na liście finalistów znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych z całej Polski, w tym 128 Biblioteki Wiodące i 384 Bibliotek Partnerskich.

Elektroniczna Administracja Publiczna warunkiem rozwoju

W dniu 14 lutego 2011 r. odbyło sie spotkanie podsumowujące udział Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego w  projekcie "E-administracja warunkiem rozwoju Polski".

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z działania 8.3 PO IG

W dniu 28 lutego 2011 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów z działania 8.3 PO IG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Edukacja Cyfrowa w Województwie Zachodniopomorskim

Opis

W dniu 18 stycznia 2011 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się spotkanie w formie warsztatów samorządowych pt. „Edukacja Cyfrowa w Województwie Zachodniopomorskim”. Spotkanie zorganizowało Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego