e-Zdrowie w województwie zachodniopomorskim

Marcin Zawisza

Pod nazwą eZdrowie kryją się wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego stylu życia.

Narzędzia tego rodzaju służą między innymi komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia. Mogą one również obejmować sieci informacji na temat zdrowia, elektroniczne kartoteki, usługi telemedycyny oraz przenośne lub nadające się do noszenia na sobie urządzenia komunikacyjne, służące do wspomagania pacjenta i monitorowania jego stanu zdrowia.

Narzędzia klasy eZdrowie mogą przynieść znaczące korzyści całemu społeczeństwu, dzięki poprawie dostępu do opieki zdrowotnej i jej jakości, skoncentrowaniu systemu opieki zdrowotnej na potrzebach pacjenta oraz poprawie skuteczności i wydajności funkcjonowania całego sektora zdrowia.

Unia Europejska koordynuje interdyscyplinarne działania w dziedzinach powiązanych ze zdrowiem, angażując w nie wszystkich zainteresowanych i działając na rzecz stworzenia Europejskiego Obszaru Zdrowia. Cele szczegółowe obejmują stworzenie struktury elektronicznych kartotek dzięki normalizacji zmierzającej do wymiany sprawdzonych rozwiązań, utworzenie sieci informacji łączącej punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, zapewnienie usług zdrowotnych online, takich jak informacje na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, jak również telekonsultacje oraz wypisywanie recept i zwrot kosztów drogą elektroniczną.

"Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015" jest dokumentem, w którym określono główne kierunki rozwoju informatyzacji w ochronie zdrowia. Wskazuje kierunki działania Rządu w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia. Strategia e-Zdrowie powstała przede wszystkim w oparciu o dokumenty: "Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013", "Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - e-Polska", i stanowi ich rozszerzenie w zakresie działań związanych z opieką zdrowotną. Przy opracowaniu dokumentu zostały wzięte pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie szeroko rozumianego e-Health. W strategii zostały również ujęte koncepcje uruchomionych projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, które są koordynowane na poziomie krajowym przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia bedącą jednostką podległą i nadzorowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Województwo Zachodniopomorskie nie posiada regionalnej strategii e-Zdrowia.


Więcej
:
ZałącznikWielkość
e-Zdrowie w województwie zachodniopomorskim (PPT)471 KB
Koncepcja "e-Zachodniopomorskie" - aplikacje i e-usługi645 KB
Linia współpracy: CSIOZ - Regiony1.24 MB
Strategia e-Zdrowie Polska 2009-2015321.47 KB
Regionalne projekty e-Zdrowia 20103.88 MB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego