e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

..to takie wykorzystanie Internetu w prowadzeniu działalności turystycznej, który nie tylko jest wykorzystany do promocji produktu turystycznego, ale również do obrotu nim (zwiększania przychodów), przy jednoczesnym przepływie środków pieniężnych za pomocą nowoczesnych technologii usług finansowych.

e-Turystykę w działalności gospodarczej przedsiębiorstw można rozpatrywać z punktu widzenia osób zatrudnionych bezpośrednio w obsłudze ruchu turystycznego, jak i pośrednio. W przypadku firm związanych bezpośrednio z obsługą ruchu turystycznego tzn. biur podróży, hoteli (i pozostałych podmiotów świadczących usługi noclegowe), restauracji (oraz pozostałych ośrodkiów gastronomicznych), e-turystyka będzie polegać przede wszystkim na promowaniu produktu turystycznego, jak również osiąganiu przychodów pochodzących ze sprzedaży (wykorzystanie narzędzi internetowych oraz bankowości elektronicznej).

Usługi, które mogą być realizowane w ramach rozwiazań e-Turystyki, to między innymi: wyszukiwanie miejsc noclegowych, wycieczek, połączeń lotniczych wraz z możliwością wyliczenia kosztów i rezerwacją oraz wirtualne zwiedzanie docelowych miejsc podróży.

Więcej:

ZałącznikWielkość
Koncepcja "e-Zachodniopomorskie"- aplikacje i e-usługi645 KB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego