eEdukacja w województwie zachodniopomorskim


Cele główne projektu:

  • stworzenie narzędzi i treści cyfrowych umożliwiających zdobywanie wiedzy i umiejętności przez różne grupy wiekowe dla edukacji podstawowej i kształcenia ustawicznego,
  • podniesienie sprawności zarządzania oświatą przez wdrożenie sprawnego zarządzania przepływem informacji z udziałem elektronicznego obiegu dokumentów,
  • uruchomienie i upowszechnienie elektronicznych usług elektronicznych dla uczniów i rodziców.

Realizacji przedsięwzięcia z obszaru eEdukacji podjęły się wspólnie Szczecin i Koszalin, podpisując w tej sprawie 9 grudnia 2009 r. list intencyjny o współpracy (podczas koszalińskiej Konfernecji podsumowującej realziację projektu Pro@ctis).

Według założeń nowy system pn. "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego" ma służyć rodzicom, uczniom, nauczycielom i samorządom - na portal obejmujący całe województwo zachodniopomorskie ma się składać kilka elementów on-line m. in. dzienniczek ucznia, dziennik lekcyjny, wywiadówki, czy możliwość przejrzenia wyników egzaminów zewnętrznych. W projekcie przewidziane jest także prowadzenie indywidualnych lekcji przez Internet oraz uruchomienie giełdy podręczników i giełdy pracy, a także możliwość wejścia z głównego portalu na stronę internetową dowolnej szkoły w województwie zachodniopomorskim. Wspólne przedsięwzięcie oba miasta sfinansują ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w ramach działania 3.2.

Planowany zakres  projektu:

  1. Tworzenie i rozwój aplikacji i systemów informatycznych wspomagających zarzadzanie w administracji publicznej
  2. Tworzenie interoperacyjnych systemów informatycznych służących do wymiany danych między instytucjami sektora publicznego
  3. Tworzenie i rozwój aplikacji i systemów udostępniających rejestry publiczne, treści cyfrowe on-line przez instytucje sektora publicznego
  4. Tworzenie i rozwój Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej na poziomie lokalnym, zwiększających zakres dostępności usług publicznych dla obywateli świadczonych droga elektroniczną
  5. Usługi i aplikacje dla obywateli
  6. Podniesienie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej

Wartość projektu to: 17 mln złotych.

Więcej:

ZałącznikWielkość
Zachodniopomorski Portal Edukacyjny - Szczecin2.08 MB
Zachodniopomorski Portal Edukacyjny - Koszalin195.5 KB
Koncepcja "e-Zachodniopomorskie"- aplikacje i e-usługi645 KB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego