eAdministracja w województwie zachodniopomorskim

Projekt e-Zachodniopomorskie

e-Administracja to administracja, w której powszechnie są wykorzystane technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) do usprawnienia realizacji zadań publicznych, głównie poprzez udostępnienie w kanałach elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) wspierających realizację tych zadań.

Zastosowanie technologii informatycznych ma na celu poprawienie jakości oraz przyspieszenie świadczonych przez administrację usług.

Rozwój e-Administracji jest to proces polegający na ciągłym doskonaleniu rządzenia poprzez przekształcanie powiązań wewnętrznych i zewnętrznych z wykorzystaniem Internetu oraz nowoczesnych środków komunikacji. Ma to umożliwić obywatelom poszczególnych krajów dostęp do świadczonych przez administrację usług on-line, o każdej porze i z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu.

Aby osiągnąć wysoki poziom rozwoju e-Administracji w Europie konieczna jest współpraca naukowców, ekspertów z dziedziny IT, urzędników i firm w całej Europie w celu tworzenia nowych technologii oraz wypracowania spójnego podejścia do modernizacji administracji publicznej.

Więcej
:
ZałącznikWielkość
Koncepcja "e-Zachodniopomorskie"- aplikacje i e-usługi645 KB
Koncepcja "E-Urzad Wojewodzki"1.65 MB
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego